IHC IQIP Testpaal

HEIWERKZAAMHEDEN TESTPAAL IHC IQIP OP DONDERDAG 3 OKTOBER

Van de Gemeente Sliedrecht en de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid heeft IHC IQIP toestemming gekregen om extra heiwerkzaamheden uit te voeren aan de testpaal. Voor dit heiwerk is een vergunning verleend binnen de eisen die gelden voor het produceren van trillingen tijdens bouwwerkzaamheden.

Wanneer wordt er geheid?

De heiwerkzaamheden worden op donderdag 3 oktober tussen 10:00 uur en 19:00 uur uitgevoerd. De netto heitijd bedraagt twee uur. De precieze tijdstippen van heien zijn echter niet aan te geven.

Waarom wordt er geheid? 

Het is nu een aantal weken geleden dat de testpaal succesvol is geïnstalleerd. Inmiddels heeft de grond tijd gekregen om zich in en rondom de binnenpaal te ‘zetten’ en is het water tussen de binnen- en buitenpaal weggepompt. De heiwerkzaamheden worden uitgevoerd om te testen of de paal aan de gestelde eindspecificaties voldoet. 

Wat kunt u verwachten?

Net als bij de eerdere heiwerkzaamheden kunt u enige geluidshinder ervaren. Ook nu doet een onafhankelijk bureau tijdens de heiwerkzaamheden trilling metingen vanaf het meetstation bij het Baggermuseum.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de werkzaamheden? Neem dan gerust contact met ons op via t.lock@ihciqip.com. U kunt ook contact met ons opnemen via de contactbuttons (rechtsboven) op deze pagina. 

 

Meer informatie over IHC IQIP