IHC IQIP Testpaal

Een jaar geleden, op 25 mei 2018, is de definitieve vergunning afgegeven voor de testpaal op de locatie van IHC IQIP aan de Molendijk 94 in Sliedrecht. Gemeente Sliedrecht en omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid hebben alle gegevens voor de installatie compleet bevonden. De werkzaamheden kunnen daarmee beginnen. 
 
IHC IQIP zal daarom vanaf 4 juni van start gaan met de werkzaamheden voor de testlocatie. Via deze pagina houden we u graag op de hoogte over de realisatie van de testpaal.  

Wat gaat er gebeuren?

IHC IQIP start dinsdag 4 juni met de bouw van de testlocatie. Voor de realisatie van de testpaal zijn hei- en tril werkzaamheden benodigd. Voor dit heiwerk is een vergunning verleend binnen de eisen die gelden voor het produceren van trillingen en geluid tijdens bouwwerkzaamheden. Deze werkzaamheden worden op onderstaande dagen uitgevoerd tussen 7:00 en 19:00 uur. De precieze tijdstippen zijn helaas niet aan te geven.

Wanneer zijn de werkzaamheden?

De testpaal wordt in twee fasen gerealiseerd; het installeren van de isolerende buitenpaal (fase 1) en de uiteindelijke testpaal (fase 2). Onderstaand vindt u de planning van fase 1. Wij zullen u tussentijds informeren over de status van de werkzaamheden. 

PLANNING FASE 1

DATUM WERKZAAMHEDEN VERWACHTE TIJDSDUUR  STATUS 
dinsdag 4
juni
 Intrillen van eerste paaldeel  4 uur  Afgerond
woensdag 5 juni  Heien eerste paaldeel  8 uur (incl. stops, de netto heitijd bedraagt 2 uur)  Afgerond
dinsdag 11
juni
 Afheien tweede paaldeel  8 uur (incl. stops, de netto heitijd bedraagt 2 uur)  Afgerond

IHC IQIP is op dinsdag 4 juni begonnen met de eerste werkzaamheden voor de testpaal. De trilwerkzaamheden voor het intrillen van het eerste paaldeel zijn binnen 1,5 uur tijd afgerond. 

Op woensdag 5 juni hebben de eerste heiwerkzaamheden plaatsgevonden. Het heien van het eerste paaldeel begon om 8:30 en is binnen 53 minuten afgerond. Tijdens de werkzaamheden zijn metingen uitgevoerd. IHC IQIP is tijdens alle metingen binnen de toegestane geluidsgrenzen gebleven die zijn afgesproken met de gemeente en omgevingsdienst.

Op dinsdag 11 juni is het laatste onderdeel van fase 1 voltooid. Binnen 1 uur en 45 minuten is het tweede paaldeel afgeheid. Ook tijdens deze werkzaamheden is IHC IQIP binnen de toegestane geluidsgrenzen gebleven die zijn afgesproken met de gemeente en omgevingsdienst. 

Fase 1 is afgerond. Binnenkort zullen wij u ook informeren over fase 2 van de installatie. Deze planning kunt u dan ook terugvinden op deze pagina.

Wat kan ik verwachten?

Bij de heiwerkzaamheden kunt u enige geluidshinder ervaren. Een onafhankelijk bureau doet tijdens de tril- en heiwerkzaamheden metingen die in overleg met de gemeente en omgevingsdienst zijn opgesteld op diverse punten rondom de Molendijk.

Het geluid dat u hoort tijdens het installeren van de testpaal is luider dan het geluid dat te horen is na oplevering van de gehele installatie. Dit komt omdat we bij het testen van heihamers gebruik zullen maken van een veel lagere slagkracht en van geluid reducerende maatregelen.

Baggerfestival

Tijdens het Baggerfestival op zaterdag 29 juni stelt IHC IQIP haar deuren open voor het publiek. U bent van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen bij de testlocatie tussen 10:00 – 16:00 uur. De werkzaamheden aan de buitenpaal zijn dan inmiddels voltooid. De testpaal zal in de periode na het festival (begin/half juli) geïnstalleerd worden.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de werkzaamheden? Neem dan gerust contact met ons op via t.lock@ihciqip.com. U kunt ook contact met ons opnemen via de contactbuttons (rechtsboven) op deze pagina. 

Wilt u de nieuwsbrief voortaan per e-mail ontvangen? Stuur dan een mail naar t.lock@ihciqip.com om opgenomen te worden in onze maillijst.

 

Meer informatie over IHC IQIP