IHC IQIP Testpaal

Een jaar geleden, op 25 mei 2018, is de definitieve vergunning afgegeven voor de testpaal op de locatie van IHC IQIP aan de Molendijk 94 in Sliedrecht. Gemeente Sliedrecht en omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid hebben alle gegevens voor de installatie compleet bevonden, waardoor de werkzaamheden konden beginnen. Op 4 juni 2019 is IHC IQIP gestart met de werkzaamheden voor de testpaal. 

Installatiefase 1 afgerond

Inmiddels is installatiefase 1 geheel volgens planning afgerond. Onderstaand vind u de werkzaamheden die tijdens deze fase zijn uitgevoerd: 

DATUM WERKZAAMHEDEN VERWACHTE TIJDSDUUR STATUS
dinsdag 4
juni
Intrillen van eerste paaldeel 4 uur Afgerond binnen 1,5 uur
woensdag 5 juni Heien eerste paaldeel 8 uur (incl. stops, de netto heitijd bedraagt 2 uur) Afgerond in 53 minuten en binnen de toegestane geluidsgrenzen die zijn afgesproken met de gemeente en omgevingsdienst
dinsdag 11
juni
Afheien tweede paaldeel 8 uur (incl. stops, de netto heitijd bedraagt 2 uur) Afgerond in 1 uur en 45 minuten en binnen de toegestane geluidsgrenzen die zijn afgesproken met de gemeente en omgevingsdienst

 

Wat gaat er gebeuren tijdens installatiefase 2?

Tijdens fase 2 wordt de uiteindelijke testpaal geïnstalleerd. Voor dit heiwerk is een vergunning verleend binnen de eisen die gelden voor het produceren van trillingen tijdens bouwwerkzaamheden. Deze werkzaamheden worden over twee dagen uitgevoerd tussen 7:00 en 19:00 uur. De precieze tijdstippen zijn helaas niet aan te geven.

Planning installatiefase 2

Vanaf woensdag 10 juli beginnen de werkzaamheden van installatiefase 2. Onderstaand vindt u meer informatie over de planning en werkzaamheden.

DATUM WERKZAAMHEDEN VERWACHTE TIJDSDUUR STATUS
woensdag 10 juli Heien eerste binnenpaal deel 8 uur (incl. stops, de netto heitijd bedraagt 4 uur)  Afgerond*
vrijdag 19 juli Afheien tweede binnenpaal deel 8 uur (incl. stops, de netto heitijd bedraagt 6 uur)  Afgerond

In samenspraak met gemeente Sliedrecht en de omgevingsdienst is besloten om de resterende heiwerkzaamheden voor de binnenpaal uit te voeren op donderdag 11 juli.

HEIEN BINNENPAAL AFGEROND

Op donderdag 11 juli 2019 zijn de heiwerkzaamheden voor de binnenpaal afgerond. Er zullen op vrijdag 19 juli nog wel heiwerkzaamheden plaatsvinden, dit enkel als test voor de testpaal. Deze werkzaamheden zullen ongeveer 1 uur in beslag nemen. 

Wat kan ik verwachten tijdens deze fase?

Net als bij installatiefase 1 kunt u enige geluidshinder ervaren. Ook nu doet een onafhankelijk bureau tijdens de heiwerkzaamheden trilling metingen die in overleg met de gemeente en omgevingsdienst zijn opgesteld op diverse punten rondom de Molendijk.

Het geluid dat u hoort tijdens het installeren van de testpaal is luider dan het geluid dat te horen is na oplevering van de gehele installatie. Dit komt omdat we bij het testen gebruik maken van een veel lagere slagkracht en van geluid reducerende maatregelen.

Baggerfestival: bedankt voor uw bezoek

Tijdens het Baggerfestival op zaterdag 29 juni heeft IHC IQIP haar deuren opengesteld voor het publiek. De testlocatie was tussen 10:00 – 16:00 uur te bezoeken. Dat is veelvuldig door u gedaan. Hartelijk bedankt voor uw getoonde interesse tijdens dit evenement.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de werkzaamheden? Neem dan gerust contact met ons op via t.lock@ihciqip.com. U kunt ook contact met ons opnemen via de contactbuttons (rechtsboven) op deze pagina. 

Wilt u de nieuwsbrief voortaan per e-mail ontvangen? Stuur dan een mail naar t.lock@ihciqip.com om opgenomen te worden in onze maillijst.

 

Meer informatie over IHC IQIP